0 items
Inloggen
0

Privacy

Ons privacy beleid volgt de regels opgelegd door de privacycomissie, de Autoriteit Persoonsgegevens en de GDPR. Door deze regels te volgen, verzekeren wij dat uw privacy gerespecteerd wordt.

Persoonsgegevens
Zwembad.eu en de firma’s die met haar samenwerken gebruiken uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van een vraag, een bestelling, of informatie / marketingboordschappen die zij met u willen delen.  
Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor interne analyse (zoals de geografische ligging van onze klanten), voor advies en voor marketing doeleinden.

Grondslag van de verwerking
Zwembad.eu zal uw gegevens pas verwerken en gebruiken na ondubbelzinnige toestemming van de klant.

Beveiliging persoonsgegevens
Zwembad.eu heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult, bewaard in databases die beveiligd zijn met één of meerdere paswoorden.
Bedrijven die met ons samenwerken en toegang kunnen hebben tot persoonsgegevens (boekhoudkantoren, informatici …) , hebben een overeenkomst getekend waarin zij op hun beurt verklaren integer met de klantengegevens om te springen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Zwembad.eu en de firma’s in haar netwerk bewaren uw facturatiegegevens gedurende 10 jaar. Dit is een wettelijke verplichting.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens.. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kan ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, uw gegevens te verwijderen voor interne analyse, of uw gegevens te verwijderen voor marketing  / informatiedoeleinden.
Wij zullen hierop ingaan voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Dit kan via mail aan info@zwembad.eu

Om uw privacy instellingen zelf aan te passen, gelieve hier te klikken.

Menselijk-skelet.be